Click to set custom HTML
Hinh Ảnh CHS.TQC. Hội An sau 1975 ...đến nay
Picture
Huỳnh Tuyết Trinh (Vợ Cố GS ...Lưu) & Con Gái.
Picture
                                           Anh Chị Vưu Nam Trân                                  Chị Căn.
Picture
                       Anh Chị Nguyễn Hữu Phương, Anh Phúc,                                          Chị Ngọc Kim
Picture
Anh Hương, Anh Nam, Anh Chị CGS. Phan Đình Trừng
Picture
Anh Vưu Nam Châu & Gia Đình.
Picture
Anh Chị Vưu Nam Châu (Niên Khóa 1953-1959)
Picture
Bạch Tuyết(vợ thầy Vinh),Mộng Loan,Quyên,Hoa.
- Hình 60 năm : Hoàng Tran, Nguyễn thị Giáp , Huỳnh Thị A , Hoàng thị Lệ Chi, Nguyễn thị Trang, thầy Hồ Đăng Huy, Ngọc Anh, Lê Hoa, Lệ Hương, Đỗ Văn Sum, Võ viết Hảo, Nguyễn Văn Xân

- Hình 50 năm, từ trái sang phải : Hồng Liễu, Lệ Hương , Văn thị Nhơn, Đặng Kim Phương , Sầm Diệu Thân, thầy Hồ Đăng Huy, Thái Lệ Hồng, Kim Ngọc, cô Thi ( vợ thầy Huy ), Lê Hoa ,
Sư bà Lê thị Hậu, Thái Thiếu Hồng , Văn thị Long , --- , -- - .
Hoàng Trang , Lê Hoa , Lệ Hương
Thái Lệ Hương
Picture
NGUYỄN THỊ ẤT (EM CHỊ GIÁP)

Slide A/C Trần Ngọc, CHS &CGS. TQC Hội An

Gặp Mặt Nguyễn Xuân Tám (3 Hình)

Bạn cũ Đệ Tứ 2 NK 57-62 thăm mộ Thái Lệ Hồng
(Nhà Ảnh Vĩnh Tânở Chùa Phước Lâm.
Picture
Phien hop chuan bi Le Tuong Niem Chi Si TQC.. Photo by Nguyen Dieu
Picture
Phung M Tien & Pham X Dung
Picture
Ban Chap Hanh Hoi CHS.TQC.HoiAn Nam Cali. Photo By Nguyen Dieu.
Picture
Vu Duc Phung & Ba Xa