Lê Phi Điểu & Gia Đình

H1. CHS/TQC Lê Phi (Bút hiệu Lê Phi Điểu )Nguyên Đại Úy TĐP/TĐ/60BĐQ
H2. Võ Sư Lê Phi (trưởng Võ Đường Phi Điểu VN .Ảnh chụp VS Lê Phi đứng giữa cùng với một số Võ sinh tại Chùa Cổ Lâm Seattle năm 2000
H3. Lễ ăn mừng Con trai Trưởng Lê Đắc Bảo thăng cấp Đai Úy Thiết Giáp Quân đội Koa Kỳ và Con gái Tốt nghiệp Y khoa bác sĩ được phong cấp Đại Úy BS Hải Quân USCon rễ Bùi Tâm Y khoa Bác Sĩ được phong cấp Đại Uý Hải Quân Hoa Hoa Kỳ Lễ mừng 04 Đại Úy trong một Gia đình tổ chức tại nhà hàng Venus Seattle
H4.  Lê Phi và Vợ Ngô thị Hạnh tại Đại Hội kỷ niệm 60 năm thành lập TQC
H5. Lê Phi được con gái Lê thị Ái Hiền khoe tấm bằng Bác Sĩ vừa mới nhận được
H6.  Vợ chồng Bác Sĩ Bùi Tâm và Bác Sĩ Ái Hiền
H7.  Vợ chồng Đại Úy Thiết Giáp Lê Đác Bảo và cháu nội gái
H8.   Đại Úy Thiết Giáp Lê Đác Bảo
H9.  Vợ chồng Tâm Hiền chụp ảnh lưu niệm tại trường khi tốt nghiệp Y.

---- Forwarded Message -----
From: Phi Le <lephidieu@yahoo.com>
To: Can Tran <tranvancan@sbcglobal.net>; "namndoan@yahoo.com" <namndoan@yahoo.com>
Sent: Sunday, November 10, 2013 12:13 AM
Subject:Kính anh Can . Theo như Email anh vừa cho biết . Tôi gởi đến anh một số hình ảnh sinh hoạt của tôi và gia đình từ khi sang Mỹ đến nay .Hình số 1 tính từ trên xuống. Xin anh vui lòng cho đăng vào mục của Lê Phi Điểu .Xin Cám ơn anh nhiều . Chúc anh vui khỏe .

H1. CHS/TQC Lê Phi (Bút hiệu Lê Phi Điểu )Nguyên Đại Úy TĐP/TĐ/60BĐQ
H2. Võ Sư Lê Phi (trưởng Võ Đường Phi Điểu VN .Ảnh chụp VS Lê Phi đứng giữa cùng với một số Võ sinh tại Chùa Cổ Lâm Seattle năm 2000

H3. Lễ ăn mừng Con trai Trưởng Lê Đắc Bảo thăng cấp Đai Úy Thiết Giáp Quân đội Koa Kỳ và Con gái Tốt nghiệp Y khoa bác sĩ được phong cấp Đại Úy BS Hải Quân USCon rễ Bùi Tâm Y khoa Bác Sĩ được phong cấp Đại Uý Hải Quân Hoa Hoa Kỳ Lễ mừng 04 Đại Úy trong một Gia đình tổ chức tại nhà hàng Venus Seattle
H4.  Lê Phi và Vợ Ngô thị Hạnh tại Đại Hội kỷ niệm 60 năm thành lập TQC
H5. Lê Phi được con gái Lê thị Ái Hiền khoe tấm bằng Bác Sĩ vừa mới nhận được
H6.  Vợ chồng Bác Sĩ Bùi Tâm và Bác Sĩ Ái Hiền
H7Vợ chồng Đại Úy Thiết Giáp Lê Đác Bảo và cháu nội gái
H8.   Đại Úy Thiết Giáp Lê Đác Bảo
H9Vợ chồng Tâm Hiền chụp ảnh lưu niệm tại trường khi tốt nghiệp Y  Kính chúc anh vui và khỏe. Thân mến Lê Phi

Lưu Ý :
Khi nghe nhạc trên YouTube , nên tắt nhạc đã do trang web cài đặt trước đó.

2. Cửa Đại Dừng Chân

Gió Thoảng Hương Bay