II Muốn nghe bài tự chọn:
  * Đưa chuột vào khung màu đen phần I (Activate VLC Web) để off phần I.
  * Click vào bài ta chọn.
  * Muốn trở về phần I, ta phải off bài đang hát. Click vào mũi tên ngược (<-- ) phần URL. Tự đọng trở về trang nhà "Tiếng Hát CHS.TQC". (Activate VLC Web),Nghe tự động từ đầu.
Tự Chọn